We R World Tour บริษัทวีอาร์เวิลด์ทัวร์ จำกัด ให้บริการด้านการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง จัดกรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงานซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานเอกชน และรัฐบาลอย่างมากมาย ทาง บริษัท วีอาร์เวิลด์ทัวร์ จำกัด ให้บริการด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยเน้นตอบ สนองต่อความต้องการที่แท้จริง ความเข้าอกเข้าใจและการหยั่งถึงความต้องการของ ลูกค้าที่ต้องการเดินทาง ด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทยังให้บริการด้วยความจริงใจด้วยการเข้าใจ วัตถุประสงค์ต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า การผสมผสานกันของปัจจัย เหล่านี้ นำมาเข้าสู่การปฏิบัติงานของเรา ซึ่งถือว่าเป็นตัวกำหนด

ชี้วัดถึงคุณภาพและการบริการที่มั่นคงที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของ ลูกค้าเราตลอดไป

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา