ระวัติความเป็นมา

         บริษัท วี อาร์ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด เป็น บริษัท จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105555072308 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ประกอบกิจการด้านการนำที่ยวทุกชนิด จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก โรงแรม และจัดโปรแกรมทัวร์ ทุกชนิด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยวเลขที่ 11/06882 โดยมี นายวีระพล รักพันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการดูแลลูกค้าและนำเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้มานานกว่า 10 ปี

         ทาง บริษัท วี อาร์ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ให้บริการด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยเน้นตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการเดินทางด้วยคุณภาพและการบริการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของบริษัท และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการเดินทางของลูกค้า และที่สำคัญทางบริษัทสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ในการขายโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละโปรแกรมโดยเน้นให้ลูกค้าตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากสื่อต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวของเรา เน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลัก การผสมผสานกันของปัจจัยเหล่านี้นำมาเข้าสู่การปฏิบัติงานของเราซึ่งถือว่าเป็นตัวกำหนดชี้วัดถึงคุณภาพและการบริการที่มั่นคงที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของเราตลอดไป

 

 

 

 

บริการของเรา

1. บริการจัดนำเที่ยวแบบ COLLECIVE TOURS ให้กับลูกค้าทั่วไปสามารถจองได้ไม่จำกัดจำนวนคณะ เดินทาง ซึ่งมีจัดรายการนำเที่ยวทุกเดือน
2. บริการจัดนำเที่ยวแบบ INCENTIVE TOURS ทั้งทัวร์ภายในประเทศและทัวร์ต่างประเทศทั่วโลกให้แก่ หน่วยงานราชการ / บริษัท / ห้างร้าน ในส่วนของเอกชน และรัฐวิสหากิจ
3. ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศทุกสายการบินทั่วโลกด้วยระบบ AMADEUS และ ระบบ ABACUS
4. บริการจัดนำเที่ยวแบบ PACKAGE TOURS ในประเทศ อาทิ ภูเก็ต / กระบี่ / พังงา / เกาะสมุย / เกาะช้าง / เชียงใหม่ / เชียงราย / แม่ฮ่องสอน ฯลฯ
5. บริการจัดนำเที่ยวแบบ PACKAGE TOURS ต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ /ฮ่องกง / เซินเจิ้น / สิงคโปร์/ มาเลเซีย / อินโดนีเซีย / ยุโรป / อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย
6. บริการจัดทัศนศึกษา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ
7. บริการรับจองโรงแรมที่พักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั่วโลก
8. บริการให้เช่ารถ อาทิ รถลีมูซีน / รถตู้ทันสมัยทุกขนาด / รถโค้ชปรับอากาศทันสมัยทุกขนาดพร้อมพนักงานขับรถที่สุภาพชำนาญเส้นทาง

 

ผลงานของเรา

 

 

 

แผนที่บริษัท

 

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube