WRBT1083 มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ WRBT1083
สายการบิน Kunming Airlines
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมความงามของภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ยืนวัดโปตาลาน้อย “วัดซงจ้านหลิน”
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง- คุมหมิง


BT-KMG04_KYมหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง YUN HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ FENG HUANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 19 กันยายน 2566 27,999 6,000 จอง
จอง
21 – 26 กันยายน 2566 27,999 6,000 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2566 29,999 6,000 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2566 29,999 6,000 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2566 29,999 6,000 จอง
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
26 – 31 ตุลาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
01 – 06 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
02 – 07 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
08 – 13 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
09 – 14 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
22 – 27 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
23 – 28 พฤศจิกายน 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
05 – 10 ธันวาคม 2566 30,999 6,000 จอง
จอง
06 – 11 ธันวาคม 2566 30,999 6,000 จอง
จอง
13 – 18 ธันวาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
14 – 19 ธันวาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
20 – 25 ธันวาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
21 – 26 ธันวาคม 2566 28,999 6,000 จอง
จอง
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 36,999 6,000 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 36,999 6,000 จอง
จอง
09 – 14 มกราคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
10 – 15 มกราคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
12 – 17 มกราคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
17 – 22 มกราคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
18 – 23 มกราคม 2567 28,999 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube