WRBT722 มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ WRBT722
สายการบิน Thai Asiana Airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
  • สะพานแก้ว
  • ร้านบัวหิมะ
  • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย
  • ศูนย์วัฒนธรรมชา
  • เขาเทียนเหมินซาน


BT-CSX02_FD มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)
2 เมืองฉางซา • จางเจียเจี้ย • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย พักที่ Jinjiang Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)
3 ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่ Wulingyuan Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)
4 โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29-02 กรกฎาคม 2566 13,999 5,000 จอง
จอง
27-30 กรกฎาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
11-14 สิงหาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2566 16,999 5,000 จอง
จอง
21-24 กันยายน 2566 16,999 5,000 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube