พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ 07161
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มัณฑะเลย์ – มิงกุน – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์พญาเธียรดาน – ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม – ตลาดยองอู – วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดติโลมินโล – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี – สะพานไม้สักอูเบง – พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์


พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
2 มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม
3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์
4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 14.05-16.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 22 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
20 - 23 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
26 - 29 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 17,888 6,500 0 17,888 17,888 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 17,888 6,500 0 17,888 17,888 จอง
จอง
12 - 15 Apr 2020 17,888 6,500 0 17,888 17,888 จอง
จอง
30 Apr - 03 May 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
02 - 05 May 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
14 - 17 May 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
15 - 18 May 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
21 - 24 May 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
28 - 31 May 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
04 - 07 Jun 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
11 - 14 Jun 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
18 - 21 Jun 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
25 - 28 Jun 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา