WRZG827 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,990
รหัสทัวร์ WRZG827
สายการบิน Myanmar Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังมัณฑะเลย์
  • วัดติโลมินโล
  • วัดมนุหะ
  • ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์


ZGMDL-23018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์ REGENCY BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 26 กันยายน 2566 14,990 2,000 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2566 16,990 2,000 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2566 16,990 2,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube