WRZG823 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ WRZG823
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน


ZGHKG-2324CX ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า – Avenue of Stars – A Symphony of Lights Silka Far East Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปป้งิย่านจิมซาจุ่ย Silka Far East Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 น่ังกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูม

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 21 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
15 – 17 ตุลาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
19 – 21 ตุลาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube