WRWE1363 เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน BY OZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,900
รหัสทัวร์ WRWE1363
สายการบิน Asiana Airlines
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง
 • สวนป่าแห่งโซล
 • ทะเลสาบซอกชน
 • เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค 
 • วัดวาวูจองซา
 • พระราชวังชางด๊อกกุง
 • ถนนยออิโด 


GBB2024 เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน BY OZ

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ทะเลสาบซอกชน SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
3 เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา | ศูนย์เวชสำอาง | DUTY FREE SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
4 พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 19 MAR 2024 24,900 5,900 จอง
จอง
22 – 26 MAR 2024 25,900 5,900 จอง
จอง
29 MAR – 02 APR 2024 25,900 5,900 จอง
จอง
05 – 09 APR 2024 27,900 5,900 จอง
จอง
19 – 23 APR 2024 27,900 5,900 จอง
จอง
26 – 30 APR 2024 28,900 5,900 จอง
จอง
12 – 16 APR 2024 32,900 5,900 จอง
จอง
24 – 28 MAY 2024 25,900 5,900 จอง
จอง
10 – 14 MAY 2024 26,900 5,900 จอง
จอง
17 – 21 MAY 2024 26,900 5,900 จอง
จอง
03 – 07 MAY 2024 29,900 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 • หากยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • หากยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • หากยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการ
 • ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการการดำเนินการทุกอย่างล่วงหน้าไปแล้ว

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube