WRBT1229 มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ WRBT1229
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ขอความรักวัดหลงซาน
 • ชมตึกไทเป101
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดัง
 • เมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา


BT-TPE46_VZ มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย เมืองนิวไทเป หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-14 ก.พ.67 25,999 4,500 จอง
จอง
15-18 ก.พ.67 22,999 4,500 จอง
จอง
17-20 ก.พ.67 25,999 4,500 จอง
จอง
29 ก.พ.-03 มี.ค.67 20,999 4,500 จอง
จอง
01-04 มี.ค.67 19,999 4,500 จอง
จอง
06-09 มี.ค.67 17,999 4,500 จอง
จอง
08-11 มี.ค.67 19,999 4,500 จอง
จอง
14-17 มี.ค.67 19,999 4,500 จอง
จอง
16-19 มี.ค.67 19,999 4,500 จอง
จอง
21-24 มี.ค.67 19,999 4,500 จอง
จอง
23-26 มี.ค.67 19,999 4,500 จอง
จอง
24-27 มี.ค.67 17,999 4,500 จอง
จอง
27-30 มี.ค.67 18,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube