WRBT712 มหัศจรรย์…ฮ่องกง นองปิง พีคแทรม 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ WRBT712
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไหว้พระเสริมบารมี
  • นั่งกระเช้านองปิง
  • ช้อปปิ้งจุย่านจิมซาจุ่ย
  • จิมซาจุ่ย
  • วัดแชกงหมิว


BT-HKG03_CX มหัศจรรย์…ฮ่องกง นองปิง พีคแทรม 3 วัน 2 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดเทพเจ้ากวนอู • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าทเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 ต.ค. 66 21,999 5,000 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 66 24,999 5,000 จอง
จอง
27-29 ต.ค. 66 22,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube