WRBT1233 มหัศจรรย์…หางโจว เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี อู่เจิ้น (พักบนเกาะ 1 คืน) 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ WRBT1233
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขอพรองค์หนามไห่กวนอิม
  • ชมสถาปัตยกรรม ศาลาฝานกง
  • ช้อปปิ้งอิสระ ถนนนานจิง
  • พิเศษ เสี่ยวหลงเปา ซีโครงหมูอุ๋ซี ไก่ขอทานและหมูพันปี


BT-HGH01_FD มหัศจรรย์…หางโจว เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี อู่เจิ้น (พักบนเกาะ 1 คืน) 5 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL HANGZHOU หรือระดับเทียบเท่า
2 ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เกาะผู่ถ่อซาน • วัดผู่จี้ • วัดไผ่ม่วง • ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป • ชาวอินต้ง • องค์หนานไห่กวนอิม PUTUOSHAN HOTEL (บนเกาะ) หรือระดับเทียบเท่า
3 ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองอู๋ซี • ร้านไข่มุก • พระใหญ่หลิงซาน • ศาลาฝานกง • ร้านไข่มุก • เมืองหังโจว พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า
5 ร้านหยก • หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น • เมืองหังโจว • ทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22-26 พฤศจิกายน 2566 24,999 5,000 จอง
จอง
02-06 ธันวาคม 2566 26,999 5,000 จอง
จอง
09-13 ธันวาคม 2566 26,999 5,000 จอง
จอง
20-24 ธันวาคม 2566 25,999 5,000 จอง
จอง
28-01 มกราคม 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
29-02 มกราคม 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
30-03 มกราคม 2567 29,999 6,000 จอง
จอง
10-14 มกราคม 2567 25,999 5,000 จอง
จอง
24-28 มกราคม 2567 25,999 5,000 จอง
จอง
22-26 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 5,000 จอง
จอง
24-28 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 5,000 จอง
จอง
13-17 มีนาคม 2567 28,999 5,000 จอง
จอง
27-31 มีนาคม 2567 25,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube