WRBT1072 มหัศจรรย์..ไต้หวัน เดินทางเคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ 2024 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ WRBT1072
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมพลุสุดอลังการ ตึกไทเป 101
  • ขอความรักวัดหลงซาน
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
  • วัดเหวินหวู่
  • เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ 2024


BT-TPE92_SL มหัศจรรย์..ไต้หวัน เดินทางเคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ 2024 5 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค.66 - 01 ม.ค.67 26,999 8,000 จอง
จอง
29 ธ.ค.66 - 02 ม.ค.67 28,999 8,000 จอง
จอง
30 ธ.ค.66 - 03 ม.ค.67 28,999 8,000 จอง
จอง
31 ธ.ค.66 - 04 ม.ค.67 27,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube