WRBT742 มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-CKG03_FD
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • แกะสลักหินต้าจู๋
  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า
  • สะพานสวรรค์
  • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย                                                                                                                   
  • อู่หลิงซาน


BT-CKG03_FD มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน 5 วัน 4 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์ พักที่ ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
2 อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า พักที่ XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
3 เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองอู่หลง • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
4 ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) • เมืองโบราณฉือสือโข่ว พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน
5 ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 มิถุนายน 2566 21,999 5,000 จอง
จอง
21-25 มิถุนายน 2566 20,999 5,000 จอง
จอง
05-09 กรกฎาคม 2566 21,999 5,000 จอง
จอง
28-01 สิงหาคม 2566 24,999 5,000 จอง
จอง
30-03 กันยายน 2566 21,999 5,000 จอง
จอง
13-17 กันยายน 2566 22,999 5,000 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2566 24,999 5,000 จอง
จอง
19-23 ตุลาคม 2566 24,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube