WRVW1474 ว้าววววววว สวยจัง โดโลไมท์ เวนิส ชิงเกวแตร์เร DE AT IT 8 วัน 6 คืน BY WY

ราคาเริ่มต้น ฿ 77,777
รหัสทัวร์ WRVW1474
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • อินส์บรุค
 • ทะเลสาบบรายเอียซ 
 • ทะเลสาบมิซูริน่า 
 • คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่
 • จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก
 • หอเอนปิซ่า                                                                                  
 • หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร
 • มหาวิหารดูโอโม มิลาน 
 • ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน


VMUCMXP86WY-8 ว้าววววววว สวยจัง โดโลไมท์ เวนิส ชิงเกวแตร์เร DE AT IT 8 วัน 6 คืน BY WY

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินมิวนิค - มิวนิค (เยอรมนี) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - อินส์บรุค (ออสเตรีย) - หลังคาทองคำ - แม่น้ำอินส์ - โบลซาโน (อิตาลี) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ซานตา แมดดาเลนา - ทะเลสาบบรายเอียซ - ทะเลสาบมิซูริน่า - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ - โนแวนตา โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - มหาวิหารซานมาร์โก (บริเวณภายนอก) - จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก - หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค - Sesto Fiorentino โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 Sesto Fiorentino - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ - หมู่บ้านมานาโรล่า - หมู่บ้านเวร์นาซซา - เลวานโต้ - มิลาน โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) - Serravalle Designer Outlet - สนามบินมิลาน
8 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 ธันวาคม – 01 มกราคม 2568 77,777 18,888 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 06 มกราคม 2568 79,999 18,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube