WRVW1472 ไฮไลท์สุดว้าว โรแมนติกแบบตะโกน DE AT IT 10 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,999
รหัสทัวร์ WRVW1472
สายการบิน SAUDIA AIRLINES
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ
 •  ซานต้ามาดดาเลน่า
 • ทะเลสาบบรายเอียซ
 • ทะเลสาบมิซูริน่า
 • หอเอนปิซ่า
 • หมู่บ้านเวร์นาซซา
 • มหาวิหารดูโอโม มิลาน


VMUCMXP107SV-15 ไฮไลท์สุดว้าว โรแมนติกแบบตะโกน DE AT IT 10 วัน 7 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเจดดาห์ - สนามบินมิวนิค - มิวนิค (เยอรมนี) - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ (ออสเตรีย) - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบิล - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเกรไทเดร้ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อินส์บรุค - หลังคาทองคำ - แม่น้ำอินส์ - ซานต้ามาดดาเลน่า (อิตาลี) - โบลซาโน โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบบรายเอียซ - ทะเลสาบมิซูริน่า - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ - เวนิส เมสเตร้ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - มหาวิหารซานมาร์โก (บริเวณภายนอก) - จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก - หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) - หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) - หมู่บ้านเวร์นาซซา (Vernazza) - เลวานโต้ - เจนัว - จตุรัส Piazza De Ferrari - บ้านโคลัมบัส โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
9 มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) - สนามบินมิลาน โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
10 สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-18 ตุลาคม 2567 79,999 21,000 จอง
จอง
21-30 ตุลาคม 2567 79,999 21,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube