WRVW1476 ถูกจัด รัสเซีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน BY WY

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,888
รหัสทัวร์ WRVW1476
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 9วัน 7คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ประตูชัยเมืองมอสโค
 • เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์
 • อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • โบสถ์หยดเลือด
 •  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ตลาดอิสมายลอฟสกี้ 
 • พระราชวังเครมลิน


VRUS97WY-7 ถูกจัด รัสเซีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน BY WY

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ประตูชัย - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังแคทเธอลีน - มหาวิหารคาซาน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - *OPTIONAL ล่องเรือแม่น้ำเนวา โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - พระราชวังเครมลิน - SHOPPING OUTLET MALL - *OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - *OPTIONAL ล่องเรือแม่น้ำมอสควา - ถนนอารบัท - สนามบินเชเรเมเตียโว
9 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-15 พฤศจิกายน 2567 49,888 8,000 จอง
จอง
14-22 พฤศจิกายน 2567 50,999 8,000 จอง
จอง
21-29 พฤศจิกายน 2567 49,888 8,000 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2567 51,999 8,000 จอง
จอง
05-13 ธันวาคม 2567 53,999 8,000 จอง
จอง
12-20 ธันวาคม 2567 51,999 8,000 จอง
จอง
19-27 ธันวาคม 2567 51,999 8,000 จอง
จอง
26 ธันวาคม-03 มกราคม 2568 59,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube